Política d'enllaços i exempció de responsabilitat

 

FARMÀCIA TERESA FRANCH no es responsabilitza del contingut dels llocs web als que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir qualsevol tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs fora de la seva propietat als que es pugui accedir a través dels enllaços.

 

FARMÀCIA TERESA FRANCH declara haver pres totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FARMÀCIA TERESA FRANCH no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que pugui patir l'usuari per la navegació per Internet.

 

Modificacions

 

FARMÀCIA TERESA FRANCH es reserva el dret d'realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, als continguts del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació.

 

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran obligatòries durant el temps que es publiquin al lloc web i fins que siguin modificades vàlidament per les posteriors.

 

Serveis de contractació en línia

 

Alguns continguts del lloc web de FARMÀCIA TERESA FRANCH contenen la possibilitat de contractar per Internet. L'ús d'aquests requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per FARMÀCIA TERESA FRANCH.

 

Protecció de dades

 

D'acord amb el que estableix la normativa vigent en Matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FARMÀCIA TERESA FRANCH amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, FARMÀCIA TERESA FRANCH informa que les dades es conservaran durant el període estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que tenim amb vostè.

 

FARMÀCIA TERESA FRANCH informa que tractarà les dades de manera lícita, justa, transparent, adequada, rellevant, limitada, precisa i actualitzada. És per això que FARMÀCIA TERESA FRANCH es compromet a prendre totes les mesures raonables per garantir que aquestes siguin eliminades o rectificades sense dilatació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix la legislació vigent en matèria de protecció de dades pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals així com el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint-nos la seva sol·licitud.

 

Pot posar-se en contacte amb l'Autoritat de Supervisió competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Certificado SSL (Capa de preses segures)

 

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre FARMÀCIA TERESA FRANCH i l'usuari.

 

FARMÀCIA TERESA FRANCH disposa d'un certificat de seguretat que utilitza el certificat SSL per fer connexions segures.

 

Aquest procés estableix diversos paràmetres per connectar-lo de forma segura i l'estableix utilitzant claus predefnades, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que es tanqui la connexió.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

FARMÀCIA TERESA FRANCH, per si mateix o com a destinatari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enugerant, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament , accés i ús, etc.), propietat de FARMÀCIA TERESA FRANCH. Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la legislació espanyola com comunitària en aquest àmbit, així com els tractats internacionals relatius a la matèria i signats per Espanya.

 

Tots els drets reservats. D'acord amb el que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posar a disposició, total o part dels continguts d'aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FARMÀCIA TERESA FRANCH.

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FARMÀCIA TERESA FRANCH. Podràs consultar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del teu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al teu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FARMÀCIA TERESA FRANCH.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 

Així mateix, FARMÀCIA TERESA FRANCH es reserva el dret a presentar accions civils o penals que consideri oportunes per a l'ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les seves condicions.

 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. En cas que sorgeixi alguna controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària d'acord amb les normes sobre jurisdicció i jurisdicció en aquest sentit. FARMÀCIA TERESA FRANCH està domiciliada a BARCELONA, Espanya.